Ważny komunikat dla obywateli UE dotyczący brexitu bez porozumienia!

Home Office opublikował wczoraj komunikat, dla obywateli Unii Europejskiej mieszkających w Wielkiej Brytanii, dotyczący statusu osoby osiedlonej w przypadku brexitu bez umowy.
Komunikat został opublikowany na oficjalnej stronie rządowej oraz wysłany za pomocą e-mail dla osób które zapisały się do rządowego newsletteru.
W komunikacie Minister do spraw. Wyjścia z Unii Europejskiej przedstawił informacje dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin dotyczące ich statusu w przypadku wyjścia z Unii bez porozumienia.
„Rząd brytyjski:
  • Potwierdza, że w przypadku wyjścia z UE bez porozumienia, system rejestracji statusu osoby osiedlonej (EU Settlement Scheme) będzie w dalszym ciągu wdrażany, umożliwiając obywatelom Unii Europejskiej i członkom ich rodzin mieszkającym w Wielkiej Brytanii przed dniem 29 marca 2019 r zabezpieczenie ich statusu, aby nadal mogli żyć, pracować, uczyć się i uzyskiwać dostęp do świadczeń i usług w Wielkiej Brytanii na tych samych zasadach jak teraz. Program zgodnie z planem będzie w pełni uruchomiony 30 marca 2019 r.
  • Potwierdza, że zgodnie z zobowiązaniem Wielkiej Brytanii do większej szczodrości pod pewnymi względami Home Office będzie dążyć do przyznania statusu osoby osiedlonej a nie odmawiania. Status zostanie również przyznany osobom, które nie są aktywne gospodarczo lub nie posiadają pełnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku opuszczenia Unii Europejskiej bez umowy mogą nastąpić pewne zmiany w systemie rejestracji EU Settlement Scheme, są one określone w Dokumencie znajdującym się pod tym linkiem.
Główna zmiana dotyczy tego, że w przypadku opuszczenia UE bez porozumienia nie będzie uzgodnionego okresu przejściowego dlatego termin składania wniosków zostanie przesunięty do 31 grudnia 2020 r.”